Jeesuksen sanat ovat itse elämä

Jeesuksen sanojen tuomiovalta

Jos ajattelemme, että Raamattu on vain kahdentoista kalastajan juttukirja, voivat ajatuksemme kääntyä meitä vastaan. Sanoma Raamatussa on meille joko hyvin myönteinen tai ankara. Meidän asenteemme sanomaan ratkaisee sävyn. 

Jeesuksen sanat ovat tärkeitä elämämme kannalta.

Johanneksen evankeliumi ilmoittaa meille Jeesuksen sanojen merkityksen. Novumin selitys avaa sanoman tärkeyden. Seuraavaksi saamme lukea Raamatun kohdan sekä selityksen:

Joh. 12:44.

Jeesuksen sanojen tuomiovalta
Mutta Jeesus huusi sanoen: "Joka uskoo minuun, ei usko minuun vaan häneen, joka on minut lähettänyt.
45. Joka näkee minut, näkee hänet, joka on minut lähettänyt.
46. Minä olen tullut valoksi maailmaan, ettei yksikään, joka uskoo minuun, jäisi pimeyteen.
47. Jos joku kuulee minun sanani eikä noudata niitä, en minä häntä tuomitse, sillä minä en ole tullut tuomitsemaan maailmaa vaan pelastamaan maailman.
48. Joka halveksii minua eikä ota vastaan minun sanojani, hänellä on tuomitsijansa: se sana, jonka minä olen puhunut, tuomitsee hänet viimeisenä päivänä.
49. Sillä en minä ole puhunut omia ajatuksiani. Isä, joka on minut lähettänyt, on antanut minulle käskyn, mitä minun on sanottava ja mitä puhuttava.
50. Minä tiedän, että hänen käskynsä on iankaikkinen elämä. Minkä minä siis puhun, sen minä puhun niin kuin Isä on minulle sanonut."

 

(Novum jae jakeelta etenevä kommentaari: Joh. 12:44-50)

44.Jotkut haluavat sijoittaa jakeet 44-50 välittömästi jakeen 36 jatkoksi. Jeesus puhui luultavasti monille ympärille kerääntyneille ihmisille, siksi hänen täytyi korottaa ääntään.
45.Kristuksen näkeminen on Jumalan näkemistä, mutta kaikki eivät nähneet Isää nähdessään Jeesuksen. Vain ne, joiden hengelliset silmät oli avattu, ymmärsivät Jeesuksen ilmoittavan Isän. Vrt. 8:19 ja 10:38. Nämä Jeesuksen sanat ovat elintärkeä totuus, jolla oli suuri merkitys hänen opetuksessaan. Ks. 1:18.
46.Pimeys oli ottanut maailman valtaansa. Ihmiset vaelsivat pimeydessä. Jeesus, joka on yhtä valkeuksien Isän kanssa, tuli valona maailmaamme. Hän vapauttaa ihmiskunnan pimeydestä. Vrt. 1:4 ja 8:12. Valo voittaa aina pimeyden. Vrt. 3:19 ja 9:5.

47.Jeesus ei tullut tuomitsemaan, vaan pelastamaan, mutta joka hylkää hänet pelastajana, saattaa itse itsensä tuomion alaiseksi. Ikuinen tuomio on väistämätön, jos hylkäämme ainoan mahdollisuutemme pelastua. Jeesus ei tarkoittanut tällä, ettei hän olisi tuomari. Se hän on selvästi sanonut olevansa (5:22,27,30; 8:16,26; 9:39). Mutta sekin on totta, että ihmiset tuomitsevat itse itsensä (3:18-21). Vuorisaarnan lopussa Jeesus puhui siitä, miten tärkeää on kuulla ja totella hänen sanaansa (Matt 7:24-27).
48.Voimme torjua Kristuksen sanan, mutta emme pääse siitä irti. Jos se ei saa pelastaa, se on tuomioksi. Kristuksen sanalla on ehdoton arvovalta ja se ilmaisee kiistämättömän totuuden. Niinpä se, joka tuomitsee hänen sanansa, joutuu hänen sanansa tuomitsemaksi.
49.Jälleen Jeesus lausui ennenkuulumattoman väitteen. Hänen sanansa eivät olleetkaan hänen omiaan vaan Isän. Mutta juuri siksi, että hänen sanomallaan on tämä jumalallinen alkuperä, hän onkin täysivaltainen tuomari viimeisenä suurena päivänä. Jeesus ei puhunut pelkästään inhimillisin valtuuksin. Hän sai sanomansa Isältä, joka oli hänet lähettänyt. Sen tähden hänen sanoillaan oli tämä suunnaton merkitys ja nämä iankaikkiset seuraukset.

50.Poika tietää Jumalan tahtovan sanassaan tuoda iankaikkisen elämän. Hänen sanansa eivät vain puhu elämästä, ne ovat itse elämä. Vrt. 6:63,68. Tämän luvun viimeisissä jakeissa kertautuvat muutamat koko evankeliumin tärkeimmistä sanoista: usko, elämä, valkeus ja tuomio. 

 

sivun alkuun