Synti on edelleen olemassa

Laki on täytetty

Vaikka synti on edelleen olemassa, olemme pelastettuja iankaikkiseen elämään jos uskomme Jumalan sovitustyöhön. Jeesus on sovitustyön keskipiste ja häneen on meidän koko toivomme kiinnitettävä. Hänessä, Jeesuksessa Kristuksessa on meidän ikusen elämämme toivo kun uskomme Häneen ja Hänen ylösnousemukseensa.

 

Roomalaiskirjeen luku 5:1-21, selittää paljon.

Vanhurskautuksen seuraukset
Koska siis olemme tulleet uskosta vanhurskaiksi, meillä on rauha Jumalan kanssa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta.
Hänen kauttaan me olemme päässeet uskossa tähän armoon, jossa nyt olemme, ja me kerskaamme Jumalan kirkkauden toivosta.
Emmekä ainoastaan siitä, vaan me kerskaamme myös ahdistuksista (7 tai ahdistuksissa), tietäen, että ahdistus saa aikaan kärsivällisyyttä,
kärsivällisyys koetuksen kestämistä ja koetuksen kestäminen toivoa.
Mutta toivo ei tuota pettymystä, sillä Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme Pyhän Hengen kautta, joka on meille annettu.
Kun olimme vielä heikkoja, Kristus kuoli oikeaan aikaan jumalattomien puolesta.
Tuskin kukaan on valmis kuolemaan jonkun vanhurskaan puolesta; hyvän ihmisen puolesta joku kenties uskaltaa kuolla.
Mutta Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus kuoli meidän puolestamme, kun me vielä olimme syntisiä.
Paljon ennemmin me siis nyt, kun olemme vanhurskautettuja hänen veressään, pelastumme hänen kauttaan vihasta.
Jos me jo silloin, kun vielä olimme Jumalan vihollisia, tulimme sovitetuiksi hänen kanssaan hänen Poikansa kuoleman kautta, paljon ennemmin me pelastumme hänen elämänsä kautta nyt, kun olemme sovitettuja.
Emmekä ole ainoastaan sovitettuja, vaan me jopa kerskaamme Jumalasta Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, jonka kautta olemme nyt saaneet sovituksen.

Aadam ja Kristus

Samoin kuin yhden ihmisen kautta synti tuli maailmaan ja synnin kautta kuolema, niin myös kuolema on tullut kaikkien ihmisten osaksi, koska kaikki ovat tehneet syntiä.
Olihan synti maailmassa jo ennen lakiakin, mutta missä lakia ei ole, siellä ei lueta syntiäkään.
Kuitenkin kuolema hallitsi Aadamista Moosekseen asti myös niitä, jotka eivät olleet tehneet syntiä samalla tavoin kuin Aadam rikkomuksellaan. Hän oli esikuva siitä, joka oli tuleva.
Rikkomus ei kuitenkaan ole verrattavissa armolahjaan. Yhden ihmisen rikkomuksen tähden monet ovat tosin kuolleet, mutta vielä paljon runsaammin ovat Jumalan armo ja lahja tulleet yhden ihmisen, Jeesuksen Kristuksen, armosta monien osaksi.
Eikä sitä, mikä tuli yhden synnintekijän kautta, voi verrata tähän lahjaan. Sillä yhden ihmisen rikkomusta seurasi kadotustuomio, mutta armolahja koitui vanhurskautukseksi monista rikkomuksista.
Jos siis yhden ihmisen rikkomuksen tähden kuolema on hallinnut yhden kautta, niin paljon ennemmin ne, jotka saavat armon ja vanhurskauden runsaan lahjan, tulevat hallitsemaan elämässä yhden, Jeesuksen Kristuksen, kautta.
Niin kuin siis yhden ihmisen rikkomus on koitunut kaikille ihmisille kadotustuomioksi, niin myös yhden ihmisen vanhurskas teko koituu kaikille ihmisille elämän vanhurskauttamiseksi.
Niin kuin yhden ihmisen tottelemattomuuden vuoksi monet ovat tulleet syntisiksi, niin myös yhden ihmisen kuuliaisuuden ansiosta monet tulevat vanhurskaiksi.
Laki kuitenkin tuli väliin, jotta rikkomus tulisi suureksi. Mutta missä synti on tullut suureksi, siellä on armo tullut ylenpalttiseksi, että niin kuin synti on hallinnut kuolemassa, samoin armokin hallitsisi vanhurskauden kautta iankaikkiseksi elämäksi Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme, kautta.

 

Sana vanhuskas on vaikea sellaisenaan käsittää.

Lainaan Tampereen Kristillisen yhteisön sivulta selityksen:


"... JA SAAVAT LAHJAKSI VANHURSKAUDEN"
Mitä tulee mieleesi, kun kuulet ihmeellisen sanan "VANHURSKAUTETTU"?
Mitä mielikuvia se herättää sinussa? Mitä mahdollisuuksia se antaa jokapäiväiseen, normaaliin elämääsi?
Vanhurskaus on sana, jota monet kristityt eivät ymmärrä. Kuitenkin kysymyksessä on yksi Raamatun tärkeimmistä totuuksista. Kun uskova käsittää, mitä vanhurskaus Kristuksessa merkitsee, hänen elämänsä alkaa radikaalisesti muuttua.
Vanhurskaus ei tarkoita käytös- tai toimintatapaa. Se ei viittaa meidän omiin saavutuksiin tai suorituksiimme. Olla vanhurskautettu tarkoittaa, että meillä on oikeus lähestyä Jumalaa, aivan kuin syntiä ei olisi koskaan ollut olemassa. Jeesuksen kuolema sijäiskärsijänä antoi meille UUDEN ASEMAN Jumalan edessä. Nyt me voimme nauttia jatkuvasta yhteydestä rakastavan Isän kanssa ilman häpeän ja syyllisyyden tunnetta.
Vanhurskaus ei tule meidän tekojemme tai kykyjemme kautta, vaan meidät on tehty Jumalan vanhurskaudeksi, koska Jeesus uhrasi itsensä meidän sijastamme. Nyt me voimme kasvaa VANHURSKAUSTIETOISUUDESSA ja tulla enemmän tietoiseksi siitä, keitä me olemme Kristuksessa Jeesuksessa ja kuka Hän on meissä.

 

sivun alkuun